Stop enderroc casetes de Gràcia

No comparteixo en absolut aquestes actuacions i permivistat del govern actual de la ciutat. Ens calen polítiques efectives de protecció del Patrimoni Singular de la ciutat tant de l’arquitectònic com de l’enjardinat.

Barcelona està en colapse urbanísitic. S’ens ha acabta el sòl. Si volem una ciutat digne i habitable ens pertoca conservar aquells espais de referència del que vam ser i que aporten a la ciutat i als nostres barris espais oberts i enjardinats. Barcelona és una ciutat europea amb un arbrat molt significatiu, però alhora, amb una manca d’espais enjardinats per habitant de les més baixes d’Europa.

Conservar aquestes singularitats i fer-les compatibles amb les polítiques d’habitatge és d’una urgència inaplaçable.

Prou!

Deixa un comentari